α-Ketoglutaric acid disodium salt, anhydrous, Reagent Grade


Synonyms: Disodium 2-OxoglutarateDisodium 2-Ketoglutate2-Ketoglutaric Acid Disodium Salt
0345-250G
97061-460
α-Ketoglutaric acid disodium salt, anhydrous, Reagent Grade
α-Ketoglutaric acid disodium salt


Formula: C₅H₄Na₂O₅
MW: 190.06 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00043347
CAS Number: 305-72-6
EINECS: 206-167-8
Specification Test Results
Moisture 3 %
Purity 97 %

 

ORDER