β-Dihydronicotinamide adenine dinucleotide disodium salt (NADH-Na₂, reduced form) trihydrate, Reagent Grade


0384-1G 0384-5G
97061-534 97061-536
β-Dihydronicotinamide adenine dinucleotide disodium salt (NADH-Na₂, reduced form) trihydrate, Reagent Grade
β-Dihydronicotinamide adenine dinucleotide disodium salt (NADH-Na2, reduced form) trihydrate


Formula: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂·3H₂O
MDL Number: MFCD00036200
CAS Number: 606-68-8
EINECS: 210-123-3

 

ORDER