β-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid (MES), anhydrous ≥99%, high purity suitable for buffer solutions

Supplier: VWR

Synonyms: 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid
E183-100G E183-250G E183-500G
97062-658 97062-660 97062-662
β-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid (MES), anhydrous ≥99%, high purity suitable for buffer solutions
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES)


Formula: C₆H₁₃NO₄S
MW: 195.24 g/mol
Melting Pt: 316 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006181
CAS Number: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929
Specification Test Results
Abs.@290nm (20%, Water) (w/w) 0.05
Heavy Metals = 10 ppm
pKa (20°C) 5.9 - 6.3
Purity = 99%
Solubility (10%, Water) Pass
Water (KF) = 1%

 

ORDER